top of page

הר נשים

הר הנשים הוא פרוייקט מרתק אלי הצטרפו עוד 3 מוסיקאיות מופלאות: מיכל שחר, דנה קרן ועפרה אמרי.

חברנו יחד בכדי ליצור מוסיקה משותפת ומעצם המפגש בינינו התחלנו לדבר על הנושא הנשי, היותנו נשים מוסיקאיות ומה זה אומר להיות אשה לכל אחת מאיתנו.

תוך כדי המפגשים האלה מצאנו את עצמנו נכנסות לתהליך פנימי מאוד מיוחד וכתוצאה ממנו נכתבה מוסיקה, נכתבו טקסטים ונוצר המופע "הר הנשים".

החומרים שלנו במופע נוגעים בכל האספקטים של החיים ולכן הוא לא מופע לנשים אלא יוצא מתוך נשים יוצרות ומופנה אל נשים וגברים כאחד.

 
 
 
bottom of page